Képviselő-testületi ülés – 2019. december 18.

Szám: sum/8006-1/2019.

Meghívó

Értesítem, hogy az Mötv.  45. § -a alapján a képviselő-testület ülését 2019. december 18. (szerda) 1400 órára összehívom.
Az ülés helye: Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagy tanácsterme
8330 Sümeg, Béke tér 7.

Napirend

 1. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2017.(IX.29.) önkormányzati rendeletének módosítása
  előadó: Végh László polgármester
 2. Sümeg Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
  előadó: Végh László polgármester
 3. 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  előadó: Végh László polgármester
 4. Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. I. félévi munkaterve
  előadó: Végh László polgármester
 5. 2020. évi belső ellenőrzési ütemterv
  előadó: Végh László polgármester
 6. A lakások és helyiségek bérletéről, béréről és elidegenítésük szabályairól szóló 15/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításának kérdése
  előadó: Végh László polgármester
 7. TOP-1.2.1.-15-VE1-2016-00010 kódszámú, „Komplex turisztikai fejlesztések Sümegen” projekt keretében, Sümeg „Fehérkövek” polgármester kilátó-terasz építése, turisztikai ösvény és kapcsolódó műtárgyak (tájékoztató táblák, padok, pihenők) építési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás
  előadó: Végh László polgármester
 8. TOP-3.1.1.-16-VE1-2017-00015 kódszámú, „Sümegen a Tóth Tivadar utca kerékpározhatóvá tétele” projekt építési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás
  előadó: Végh László polgármester
 9. Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark” program helyszín módosítása
  előadó: Végh László polgármester
 10. TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00008 pályázathoz kapcsolódó igénybevételi díj megfizetése
  előadó: Végh László polgármester
 11. Vincze Péter Sümeg, Kálvária tér 12/6. szám alatti lakos önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítására irányuló kérelme
  előadó: Végh László polgármester
 12. Sümeg, Kisfaludy tér 3/2. szám alatti szociális önkormányzati lakás
  előadó: Végh László polgármester
 13. Sümeg, Ramassetter u. 4/4. szám alatti szociális önkormányzati lakás hasznosítása
  előadó: Végh László polgármester
 14. Beszámoló a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
  előadó: Végh László polgármester
 15. Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba vett (Kossuth L., Jókai és Rendeki utcák) önkormányzati közutak és közterületek karbantartására tett intézkedésekről
  előadó: Végh László polgármester
 16. Tájékoztató aktuális pénzügyi helyzetről
  előadó: Végh László polgármester
 17. Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
  előadó: Végh László polgármester

Sümeg, 2019. december 13.

Végh László
polgármester