Meghívó a Képviselő-testület ülésére 2022.január 27.

Szám: sum/541-1/2022.

Meghívó

Értesítem, hogy az Mötv.  45. § -a alapján a képviselő-testület ülését

2022.január 27. (csütörtök) 1400 órára összehívom

 

Az ülés helye:Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagy tanácsterme
8330 Sümeg, Béke tér 7.

Napirend

1.Az óvodai beiratkozás időpontjának és módjának meghatározása a 2022/2023. nevelési évre, illetve az óvoda heti és éves nyitva tartási idejének meghatározása
Előadó: Végh László polgármester  
2.Sümeg Város Önkormányzata tulajdonát képező, Sümeg belterület 420/B/2-4. hrsz., Kossuth L. u. 12. fsz. 1. üzlethelyiség bérbeadása
Előadó: Végh László polgármester
3.Megelőző jelzálogjog, elidegenítési tilalom Sümeg, 2020/2 helyrajzi számú ingatlanra
Előadó: Végh László polgármester
4.Zalai Kőtörő Kft. útnyomvonal változtatással járó terület csere ajánlata
Előadó: Végh László polgármester
5.TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat benyújtása
Előadó: Végh László polgármester
6.TOP Plusz 1.1.1-21 Helyi gazdaság fejlesztés pályázat benyújtása
Előadó: Végh László polgármester
7.Közbeszerzési lebonyolítói feladatok az Ifjúság és Építők útja felújításához kapcsolódóan
Előadó: Végh László polgármester
8.Sümeg és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. támogatási kérelme
Előadó: Végh László polgármester
9.Sümegi Városvédő és Szépítő Egyesület támogatási kérelme
Előadó: Végh László polgármester
10.Sümeg Városi Sportegyesület támogatási kérelme        
Előadó: Végh László polgármester
11.Törvényességi felügyeleti eljárásban történő vizsgálat alapján a Veszprém Megyei Kormányhivatal által tett javaslat megtárgyalása
Előadó: Végh László polgármester
12.Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd hulladék kezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Végh László polgármester
13.Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Végh László polgármester
14.Tájékoztató két ülés közti eseményekről
Előadó: Végh László polgármester
15. Sümeg, Kálvária tér 10. III. em. 16. és a Sümeg, Kossuth u. 25. sz. alatti önkormányzati bérlakások felújítása
Előadó: Végh László polgármester
16. Europa Kulturális Műsorszervező Iroda ajánlata
Előadó: Végh László polgármester
17. Sümeg és Vidéke Önkormányzati havilap szabályzatának elfogadása
Előadó: Végh László polgármester

Sümeg, 2022. január 21.

 

Végh László
polgármester