Meghívó nyilvános képviselő-testületi ülésre

 

Szám: sum/7191-1/2023.

Meghívó

Értesítem, hogy az Mötv.  45. § -a alapján a képviselő-testület ülését
2023. Szeptember 28. (csütörtök) 1400 órára összehívom

Az ülés helye: Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagy tanácsterme
8330 Sümeg, Béke tér 7.

Napirend

1. Sümeg Város településkép védelméről szóló 11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Végh László polgármester
2. Sümeg Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Végh László polgármester
3. A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Végh László polgármester
4. Sümeg Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Végh László polgármester
5. Sümeg Város Önkormányzata 2023.I. félévi gazdálkodásáról beszámoló
Előadó: Végh László polgármester
6. Intézményi közétkeztetésre vonatkozó ajánlattételi felhívás
Előadó: Végh László polgármester
7. Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2022/2023. nevelési évről
Előadó: Végh László polgármester
8. Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde 2023/2024. nevelési évre vonatkozó munkaterve, és Tájékoztató a 2023/2024. nevelési év indításáról
Előadó: Végh László polgármester
9. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához történő csatlakozás
Előadó: Végh László polgármester
10. Kötelező felvételt biztosító általános iskola felvételi körzetének előzetes véleményezése
Előadó: Végh László polgármester
11. A Képviselő-testület tájékoztatása Sümeg Város Településszerkezeti Tervéről szóló Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 10/2006. (IX. 8.) önkormányzati rendelete átfogó felülvizsgálatáról Településfejlesztési döntések meghozatala, korábbi településfejlesztési döntések kiegészítése
Előadó: Végh László polgármester
12. A Sümeg, Sümegprága, Bazsi szennyvízelvezető és tisztítórendszer 2023-2037. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadása
Előadó: Végh László polgármester
13. Sümeg, Petőfi és Árpád utcán kialakított parkolók ingatlanainak térítésmentes átvétele
Előadó: Végh László polgármester
14. Önkormányzati lakóingatlanok vételárának meghatározása, lakatlan ingatlanok értékesítése
Előadó: Végh László polgármester
15. Schönherrné Pokó Ildikó garázs vételi szándék bejelentése
Előadó: Végh László polgármester
16. A Hettyei Éptech. Kft. kérelme a Sümeg, 4566/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan értékesítésére
Előadó: Végh László polgármester
17. A Hettyei Éptech. Kft kérelme termőföld ideiglenes tárolására a Sümeg, 03/53. és 03/54 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanokon
Előadó: Végh László polgármester
18. Kaiser Mihály kérelme Sümeg Város Pantheonfalban lévő emléktábla felújítására
Előadó: Végh László polgármester
19. A Sümegi Köztemető hulladékgyűjtő rendezése
Előadó: Végh László polgármester
20. Lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása
Előadó: Végh László polgármester
21. Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv – Sümeg jóváhagyása
Előadó: Végh László polgármester
22. Evenita Közösségépítő Egyesület támogatási kérelme
Előadó: Végh László polgármester
23. Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Szociális ösztöndíj iránti kérelme
Előadó: Végh László polgármester
24. Települési Értéktár Bizottság működéséről tájékoztató
Előadó: Végh László polgármester
25. Tájékoztató két ülés közti eseményekről
Előadó: Végh László polgármester
26. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Végh László polgármester

Sümeg, 2023. szeptember 22.

Végh László
polgármester