Meghívó nyilvános ülésre 2023.03.29.

 

Szám: sum/3205-1/2023.

Meghívó

Értesítem, hogy az Mötv.  45. § -a alapján a képviselő-testület ülését
2023.Március 29. (szerda) 1400 órára összehívom

 

Az ülés helye: Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagy tanácsterme
8330 Sümeg, Béke tér 7.

Napirend

1.A temetőről és a temetkezésről szóló …../2023.(……..) önkormányzati rendelettervezet elfogadása
Végh László polgármester

2.Sümeg Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és nem lakáscéljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelettervezet
Végh László polgármester

3.Térítési díjak felülvizsgálata
Végh László polgármester

4.Sümeg Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési terve
Végh László polgármester

5.Pályázat benyújtása az önkormányzat rendkívüli támogatására
Végh László polgármester

6.Szünidei gyermekétkeztetés
Végh László polgármester

7.Napfény Segítő Központ kérelme 
Végh László polgármester

8.Sümeg Város Önkormányzata tulajdonát képező, Sümeg belterület 420/B/2-4. hrsz., Kossuth L. u. 12. fsz. 1. üzlethelyiség bérbeadása
Végh László polgármester

9.Sümeg Térségi Tömegsport Egyesület kérelme a Sümeg, Szabó D. u. 3.946/1. hrsz-ú ingatlanon lévő műfüves labdarúgó pálya üzemeltetésére
Végh László polgármester

10.Közbeszerzési eljárások során közreműködő Bíráló Bizottság  elnöke és tagjainak kinevezése
Végh László polgármester

11.Parkoló állások és aszfalt burkolat építése tárgyú terv engedélyezési eljárásának lefolytatása feladatok ellátása a TOP-Plusz-3.3.1-21-VE1-2022-00016 azonosítószámú Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde kültéri fejlesztése című pályázat keretén belül
Végh László polgármester

12.Közbeszerzési szakértői feladatok ellátása TOP-PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2002-00004 azonosítószámú, Illegális hulladéklerakó felszámolása és egyéb komplex fejlesztések az élhetőbb Sümegért című pályázat keretén belül
Végh László polgármester

13.Műszaki ellenőri feladatok ellátása a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00004 azonosítószámú, Illegális hulladéklerakó felszámolása és egyéb komplex fejlesztések az élhetőbb Sümegért című pályázat keretén belül
Végh László polgármester

14.Trafiboxok telepítése Sümeg Város közigazgatási területén
Végh László polgármester

15.Medicopter Alapítvány támogatási kérelme
Végh László polgármester

16.Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete támogatási kérelme
Végh László polgármester

17.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Végh László polgármester

18.Tájékoztatás két ülés közti eseményekről
Végh László polgármester

 

Sümeg, 2023. március 24.

 

Végh László
polgármester