Megújult a Belvárosi Piac

 

Sümeg Város Önkormányzata a Helyi gazdaságfejlesztés című pályázati felhívásra benyújtott TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú, „Vásári forgatag” elnevezésű pályázata 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A piactér rekonstrukciója során megtörtént a fedett árusító tér teljes körű felújítása. Megújult a vizesblokk, a tér világítása és új beton térkőburkolat került kiépítésre, új csapadékvíznyelő rácsok kialakításával.  

Az ünnepélyes projektzáró rendezvényen Végh László polgármester köszönetét fejezte ki a megvalósításban résztvevőknek. Újra egy nagy esemény előtt állhatunk – mondta -, az elmúlt néhány évben – hála Istennek – sok hasonlón vehettünk részt egy-egy új projekt befejezéseként.

A „vásári forgatag” elnevezésű pályázatunknak a jelenlegi átadás csak egy része, egyik akcióterülete a régi  – 100 éves – piactér megújítása a belvárosban, erre most a támogatásnak köszönhetően 22 millió Ft-ot fordíthattunk. Olyan környezet fogadja mától kezdve a város és a környékbeli települések lakóit, amely méltó Sümeg történelmi hangulatához, belvárosához. A projekt másik akcióterülete egy turisztikai fejlesztés lesz a tarisznyavár tövében: egy középkori látványpiacot hozunk ott létre, folyamatban vannak a munkák, év végére elkészülünk vele.

Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő azt emelte ki köszöntőjében, hogy jó Sümegre jönni, hiszen szemmel látható az a fejlődés, amely az elmúlt 5 év alatt végbement, példázva azt az odaadó jó munkát, amit a városvezetés folytat Polgármester Úr vezetésével. Sokan úgy vélik – mondta -, hogy a Fidesz-es vezetésű települések tudnak igazán jól fejlődni. Az elsődleges azonban az, hogy legyen egy jó csapat, amely képes a fejlesztési forrásokat lehívni, legyen egy jó városvezető, aki ezt a csapatot össze tudja fogni, valamint fontos, hogy az elképzelések, fejlesztési javaslatok legyenek összhangban a kormányzati, megyei tervekkel. A sümegi városvezetés hosszú idő óta jól együttműködik, ez az az út, amely Sümeg számára kiválóan kitaposott, és bízom abban, mindez az októberi választások után is hasonlóképpen folytatódik – hangsúlyozta.

Viola Norbert, a Sümegi Közszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója – a projekt kivitelezőjeként – összefoglalta az elvégzett munkákat. Megújult a régi tetőszerkezet, új térburkolat került a régi betonra, faljavítások, falfestések történtek, bádogozások, csapadékvíz elvezetések valamint közvilágítás kiépítése és az árusító helyek megvilágításának kiépítése is megtörtént. Hangsúlyozta, hogy ezt követően a város lakói ezt az építményt közösségi térként is tudják majd használni.

Az elkészült beruházást, a megújult belvárosi piacot Nagy József kanonok áldotta meg. Közreműködött a Sümegi néptáncegyüttes, valamint egy diáklány verssel.