Nyilvános képviselő-testületi ülés 2022.09.29.

 

Szám: sum/7030-1/2022.

Meghívó

Értesítem, hogy az Mötv.  45. § -a alapján a képviselő-testület ülését
2022.Szeptember 29. (csütörtök) 1400 órára összehívom 

Az ülés helye:Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagy tanácsterme
8330 Sümeg, Béke tér 7.

Napirend

1. Sümeg Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Végh László polgármester

2. Sümeg Város Önkormányzata 2022.I. félévi gazdálkodásáról beszámoló
Előadó: Végh László polgármester

3. Intézményi közétkeztetésre vonatkozó szerződés módosítása
Előadó: Végh László polgármester

4. Étkezési térítési díjakra vonatkozó önkormányzati rendeletek módosítása
Előadó: Végh László polgármester

5. Napfény Segítő Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Végh László polgármester

–  Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai programja

 Idősek Otthona szakmai programja

–  Alapellátási Szolgáltatások szakmai programjai

6. Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2021/2022. nevelési évről
Előadó: Végh László polgármester

7. Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde 2022/2023. nevelési évre vonatkozó munkaterve, és Tájékoztató a 2022/2023. nevelési év indításáról
Előadó: Végh László polgármester

8. Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának jóváhagyása
Előadó: Végh László polgármester

9. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához történő csatlakozás
Előadó: Végh László polgármester

10.Kötelező felvételt biztosító általános iskola felvételi körzetének előzetes véleményezése
Előadó: Végh László polgármester

11. Pályázat benyújtása az önkormányzat rendkívüli támogatására
Előadó: Végh László polgármester

12. Végső földgáz energia ellátásban lévő fogyasztási helyek földgáz energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással
Előadó: Végh László polgármester

13. Sümegi Közszolgáltató Kft. közterület fenntartási, köztisztasági feladataihoz szükséges telephely biztosítása
Előadó: Végh László polgármester

14. Sipos Ádám András és Németh Petra kedvezményes ingatlan (2020/3. hrsz.) visszavásárlására vonatkozó kérelme
Előadó: Végh László polgármester

15. Szabó Zsófia és Szalai Róbert kérelme építési telek kedvezményes vásárlására
Előadó: Végh László polgármester

16. Sümeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Sümeg, belterület 1091/A/1 hrsz-ú, társasházi lakás ingatlan értékesítésének kérdése
Előadó: Végh László polgármester

17. Sümeg Város Önkormányzata tulajdonát képező, Sümeg Kossuth L. u. 15.1414/A/3 hrsz. üzlethelyiség bérbeadása
Előadó: Végh László polgármester

18. „Porlepte” dűlőn lévő termőföld ingatlanok haszonbérbe adása
Előadó: Végh László polgármester

19. Kisfaludy Sándor Emlékház felújítása – 2022., födémvizsgálat szakértői vélemény készítése
Előadó: Végh László polgármester

20. Kisfaludy Sándor Emlékház felújítása – rehabilitációs/akadálymentesítési terv elkészítésére érkezett ajánlat módosítása
Előadó
: Végh László polgármester

21. Tájékoztató két ülés közti eseményekről
Előadó: Végh László polgármester

Sümeg, 2022. szeptember 23.

Végh László
polgármester