PÁLYÁZATI FELHÍVÁS “Jó tanuló – jó sportoló” Díjra  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

“Jó tanuló – jó sportoló” Díjra

 

 1. A pályázat célja: a tanulók, hallgatók magasabb szintű sportolásra és eredményes tanulásra való ösztönzése.
 1. A pályázat kiírója: Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete
 1. Pályázatot benyújtók köre:
  a) Pályázatot nyújthatnak be azon tanulók vagy törvényes képviselőjük, illetve hallgatók, akik a rendelet 30/A § (2) bekezdésében foglalt együttes feltételeknek megfelelnek.
  b) Pályázatot nyújthatnak be az a) pontban meghatározott tanulók vagy hallgatók edzői, intézményvezetői, megnevezve a Díjra jelölt tanulót vagy hallgatót.

 

 1. A pályázati adatlaphoz mellékletként csatolni kell:
  a) Előző tanév végi tanulmányi eredmény intézményvezető általi igazolását,
  b) Az a) pontban meghatározott tanévben elért kimagasló sportteljesítményről sportági szakszövetségi igazolást,
  c) A pályázó nyilatkozatát arról, hogy Sümegen legalább 1 éve bejelentett lakcímmel rendelkezik.

 

 1. A pályázat benyújtásának módja, határideje:

A pályázatokat kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével lehet benyújtani. A pályázati adatlap egy eredeti példányban zárt borítékban adható le személyesen a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal  Titkárságán, vagy postai úton 8330 Sümeg, Béke tér 7.

A borítékon kérjük feltüntetni: “Jó tanuló – jó sportoló” Díj.

A pályázatok benyújtási határideje: 2022. november 15.

Hiánypótlásra nincs lehetőség.

LETÖLTHETŐ PÁLYÁZATI ADATLAP

 1. A pályázattal kapcsolatos további információk:

Az a pályázat, mely határidő túl érkezett be, vagy nem tartalmazza a kért dokumentumokat, értesítés nélkül elutasítására kerül.

A beérkezett, érvényes pályázatokról a képviselő-testület dönt.

A döntésről a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat letölthető a www.sumeg.hu oldalról vagy elérhető a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán.

A pályázattal kapcsolatban további információ a 87/550-750-es telefonszámon kérhető.

Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete