Segítség óvodai beiratkozáshoz

Tisztelt Szülők!

Segítség óvodai beiratkozáshoz

A Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde beiratkozási körzete Sümeg!

Amennyiben Önök között van olyan, aki nem a kötelező felvételt biztosító óvodába, tehát nem a Kompanik Zsófia Óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével (8330 Sümeg, Rendeki utca 1.) – elektronikus úton, telefonon jeleznie szükséges az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig.

A kialakult helyzetre való tekintettel, ezúton kérem szépen Önöket, hogy akinek 2020. augusztus 31-ig a gyermeke betölti a 3. életévét, és a Kompanik Zsófia Óvodába szeretné beíratni, ezt a szándékát írásban jelezze a kompanikovi@gmail.com email címre április 21-ig.

Eddig az időpontig a kötelező felvételt biztosító óvodának hivatalból kell felvennie a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor, de, mivel a felvételről Önöket írásban ki kell értesítenem, a gyermekeik adatait pedig rögzítenem a KIR statisztikai rendszerébe, ezért jelentkező levelükben legyenek kedvesek feltüntetni a következőket:

A gyermek anyakönyvezett, teljes neve, édesanyja lánykori neve, édesapja neve, a gyermek születési helye, ideje, a gyermek állandó lakóhelye, TAJ száma, a szülők elérhetőségei (email, telefonszám).

Az intézményünk körzetébe nem tartozó gyermekek felvétele csakis férőhely esetén lehetséges, melyről 2020. április 30-ig kell dönteni, és erről írásban fogom értesíteni a gyermeket nevelő szülőt és az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét is.

Szándéknyilatkozataikban van arra lehetőségük, hogy megfogalmazzák egyéb kéréseiket is, viszont jelezniük szükséges azt is, ha gyermekük ételallergiás, vagy sajátos nevelési igényű. Óvodánk feladat ellátási kötelezettsége az Alapító Okiratban foglaltak szerinti.

Intézményünk törekedni fog arra, hogy minden beérkezett kérésnek eleget tudjon majd tenni. A csoportok kialakításáról, és az óvodapedagógusok személyéről viszont csak a beiratkozás után, a kialakult tények függvényében tudok majd tájékoztatást nyújtani.

Abban az esetben, ha szeretnék elhalasztatni gyermekük óvodakezdését május 25-éig benyújtott kérelemben kérelmezhetik ezt a területileg illetékes járási hivatalnál. A hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Előre is köszönöm az együttműködésüket!

Sümeg, 2020. április 02.

Horváth Mária
intézményvezető