Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a sümegi I. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére.

Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a sümegi I. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére.

 

A pályázathoz csatolni szükséges:

 • szakmai önéletrajz,
 • háziorvosi tevékenység végzésére jogosító, végzettséget igazoló okirat másolata,
 • vállalkozói tevékenységet igazoló okirat másolata,
 • egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása,
 • Magyar Orvosi Kamarától kikért (!) igazolás a tagságról,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázat nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

Ellátandó lakosságszám:         1.544 fő

Ellátandó településrész: Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 3/2021.(I. 29.) önkormányzati rendelete 1. mellékletében megállapított I. számú felnőtt háziorvosi körzet

Működtetés formája:                          egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozás tagjaként

Munkavégzés helye:                            Egészségház, 8330 Sümeg, Kompanik Zs. u. 8.

A körzet betölthetőségének kezdő időpontja: 2022. augusztus 26.

Egyéb információk:

 • Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
 • A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjogának átruházása (adásvétele) megállapodás tárgyát képezi a még jelenleg ellátást végző háziorvossal.
 • Az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelőhelyiséget térítésmentesen biztosítja, a rendelő fenntartásának költsége a feladat-ellátót terheli.

 

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat a praxis betöltéséig folyamatosan benyújtható.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton: Sümeg Város Önkormányzata,
8330 Sümeg, Béke tér 7.
A borítékon kérjük feltüntetni: I. számú felnőtt háziorvosi körzet