Tisztelet a Hősöknek!

Ebben az évben 1956-ra, a forradalom hőseire a szívükben emlékeznek az emberek, egy-egy szál gyertya gyújtásával.
A városi ünnepség elmaradt,  a temetőben Nagy József főesperes, kanonok mondott fohászt a hősök lelki üdvéért. Ezt követően az emlékezők – a város képviselő-testületének tagjai és civil egyesületek képviselő –  a Kisfaludy téren és a panteon falnál helyezték el a koszorúkat, ezt követően pedig a kopjafánál rótták le kegyeletüket. 
“Ezerhétszázhárom. nyolcszáznegyvennyolc és ötvenhat: egyszer minden száz évben talpra állunk kínzóink ellen.” Faludy György
 
A megemlékezésen közreműködött Söjtöri Sára, aki Dutka Ákos: Ember és Magyar című versét mondta el, valamint Dobos Janina a Kisfaludy Sándor Gimnázium végzős tanulója, aki  pedig Antóni Sándor: 1956 Emlékezzünk című versét szavalat.