Ügyfélbarát intézkedések

A hétköznapi életünk során szükséges ügyintézések esetében  – a Kormányhivataloknál – mindössze tíz perc a várakozási idő. Erről és többféle ügyfélbarát intézkedésről, eredményekről beszélgettünk Takács Szabolcs Veszprém megyei kormánymegbízottal.

Sümeg és Vidéke: A statisztika szerint az elmúlt esztendőben kétezer hatáskörben jártak el, és több mint másfél milliószor találkoztak az ügyintézők Veszprém megye polgáraival. A várakozási idő ezeknél az intézkedéseknél átlagosan tíz perc alá csökkent. Hogyan tudták ezt a gyakorlatban megvalósítani, hová lehet még tovább fejlődni?

Takács Szabolcs: Meg vagyok arról győződve, hogy folyamatos fejlődést várnak tőlünk az állampolgárok a közszolgáltatás színvonalát illetően.  Örülök annak, hogy a megnövekedett ügyfélforgalom mellett is csökkenni tudott a várakozási idő. A területi közigazgatási rendszer feladatellátása a Kormányhivatalok 2011-es létrejötte óta jól működik, a 2013-tól felállt járási rendszer és a kormányablakok eredménye viszont kézzelfoghatóvá is vált, miután az erről szóló kérdőíveket kitöltők 97 %-a elégedettségének adott hangot a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormányablakaiban az ügyintézés gyorsaságával, rugalmasságával és az ügyintézők felkészültségével. A megyében összesen 14 kormányablakkal állunk a lakosság szolgálatára. Még a bonyolultabb ügyek esetében is gyors az ügyintézési idő. Ezt igyekszünk tartani, sőt, bízunk abban, hogy az időpontfoglalásokkal még a jelenlegi minimális várakozási időt is kiküszöbölhetjük.

Sümeg és Vidéke: Milyen ügyek intézésére és hogyan lehet előzetesen bejelentkezni?

Takács Szabolcs: Minden ügytípusban lehet időpontot foglalni a kormányzati ügyfélvonalon – 1818 – vagy személyesen, illetve az ügyfélkapun keresztül. Az a tapasztalatunk, hogy a hozzánk forduló állampolgárok nem túl magas arányban veszik igénybe ezt a lehetőséget. Talán ennek oka abban keresendő, hogy amúgy sem túl nagy a várakozási idő, gyorsan el tudják intézni az ügyeiket.

Sümeg és Vidéke: Újbóli  kormánymegbízotti kinevezésekor arról beszélt, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal legfőbb célja tovább egyszerűsíteni és még közelebb vinni a Veszprém megyeiekhez az ügyintézést.

Takács Szabolcs: Ennek a leglátványosabb megjelenési módja – ahogy arról a sümegi és Sümeg környéki állampolgárok is bizonyára értesültek a híradásokból -, hogy átadtuk az első mobilizált ügyfélszolgálatot, ismertebb nevén kormányablak buszt Veszprém megyében. Országosan már 11 ilyen létezik, bővíteni is fogja a kormányzat ezt a gépparkot. A gyérebb tömegközlekedéssel rendelkező kisfalvakban menetrend szerint tartunk ügyfélfogadást a kormányablak busszal, emellett fesztiválokra látogatunk el, nagyvállalatok és egészségügyi létesítmények közelében biztosítunk ügyintézést.  

Sümeg és Vidéke: Mennyire veszik igénybe az emberek, van-e már tapasztalat a busszal kapcsolatban?

Takács Szabolcs: A 2018 őszi Bakony Expo-n már jelen voltunk, örömmel tapasztaltuk, hogy több százan intézhették a helyszínen hivatali ügyeiket. A 27 Veszprém megyei településen, ahová eljut a mobilizált szolgáltatás, egyre inkább hozzászoknak az emberek, hogy helyben is van lehetőségük az ügyintézésre.

Sümeg és Vidéke: Az elmúlt évek gazdasági föllendülését a régióban is érezzük. A munkanélküliség alacsony szinten van, sőt sok helyütt munkaerőhiánnyal küzdenek a cégek. A Kormányhivatal milyen módon vesz részt a régióban működő cégek, gazdasági társaságok segítésében?

Takács Szabolcs: A Veszprém Megyei Kormányhivatal a Kormány által meghirdetett programokon és különféle pályázatokon keresztül tud segítséget nyújtani abban, hogy a kereslet és kínálat egymásra találjon a munkaerőpiacon. Elsősorban munkahelyteremtő beruházásokkal ösztönözzük a vállalkozásokat, illetve bér jellegű támogatási keretekkel állunk rendelkezésére a munkáltatóknak. De egyéb más támogatási formák is rendelkezésre állnak – például a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program részeként –, érdemes tájékozódni ezekről a lehetőségekről. A jelenlegi gazdasági környezetben – köszönhetően a 2010 óta tartó kormányzati intézkedéseknek, a magyar gazdaság fejlődésének, megerősödésének – már nem munkanélküliségről, hanem ellenkezőleg: munkaerőhiányról beszélhetünk. Ehhez alkalmazkodva képzésekkel, átképzésekkel – például a Foglalkoztatási Paktumokon keresztül, ami Sümegen is működik -, is igyekszünk segíteni a munkavállalók és munkát kínálók egymáshoz kapcsolódását. Abban vagyunk érdekeltek, hogy Magyarországon, aki akar, az tudjon is dolgozni. Jók a mutatók, megyei szinten 3,5 % a munkanélküliek aránya, és ez jellemző Sümegen is.

Sümeg és Vidéke: Január elsejétől emelkedett az ápolási díj és bevezették a gyermekek otthongondozási díját. A jogosultság megállapítása a kormányhivatalon keresztül történik.

Takács Szabolcs: A Kormány számos más, családokat támogató programja mellett ezzel az intézkedéssel az önmaguk ellátására képtelen, otthoni ápolásra szoruló gyermekek támogatását biztosítja. Havi bruttó 100 ezer Ft támogatást jelent, és a gyermek életkorától függetlenül folyósítható. Az idei év elejétől 15 százalékkal, 2022-ig pedig négy lépcsőben összesen 30 százalékkal emelkedik a hozzátartozó otthongondozása esetén folyósítható ápolási díj összege. A rászorulók forduljanak hozzánk, segítünk a támogatások igénybevételével kapcsolatosan.

Sümeg és Vidéke: Sümegen, a Kossuth utcában a korábbi orvosi rendelők épületét megvásárolta a Kormányhivatal. Mire használják, milyen funkciót tölt be?

Takács Szabolcs: A Kormányhivatal Sümegi Járási Hivatala működik ebben az épületben, 28 fővel, 3 osztályba sorolva. Korábban egy kormányablak és egy foglalkoztatási osztály kapott helyet a földszinten, itt helyezkedik el az ügyféltér is, az emeleten pedig a szociális és hatósági gyámügyi osztály. Azt láttuk, hogy folyamatosan helyszűkében vagyunk, minden hivatalunknál gondot okoz az iratok elhelyezése. Ezért döntöttünk úgy, hogy Sümeg Város Önkormányzatától megvásároljuk az épületrészt, majd felújítottuk, és egy nagy irattárat hoztunk létre. Így mind a 10 járási hivatal dokumentumai – központi irattár formájában – itt kaptak elhelyezést. Minden igyekezetünk arra irányul, hogy az állam egy rugalmas, jól működő ügyfélszolgálatot biztosítson az állampolgárok számára és ezt kulturált környezetben tegye meg.

Sümeg és Vidéke: Milyen tervei vannak az idei évre, melyek az elsődleges feladatok?

Takács Szabolcs: Fontos feladat az informatikai fejlesztés, a kor elvárásaihoz illeszkedve. Célunk, hogy különböző applikációkkal helyettesíteni tudják az állampolgárok az ügyintézések során a személyes megjelenést. Továbbá szeretnénk csökkenteni egyes hatósági eljárások még mindig hosszadalmas voltát, elérni, hogy egy-egy engedélyezési eljárásban kevesebb szakhatósági ügyintézésre legyen szükség, vagyis további tényleges bürokráciacsökkentést végrehajtani. Ez a munka folyamatos, igyekszünk a szakemberek véleményeire, tapasztalataira alapozva javaslattétellel élni a törvényalkotók felé, és ezáltal elérni, hogy csökkenjen az állampolgárok, a vállalkozók terhei. Fejlesztéseinkről, az általunk elvégzett munkáról folyamatosan tájékoztatjuk az állampolgárokat, többek között facebook oldalunkon keresztül. A múlt hét óta minden ügyfélfogadási helyünkön rendelkezésre áll egy újraélesztő készülék, hiszen ha egyetlen életet meg tudunk menteni, már fontos feladatot láttunk el. Terveink között szerepel nagyobb hangsúlyt fektetni a szelektív hulladékgyűjtésre, valamint hamarosan bemutatjuk a Vigyázzunk Rád a Bakonyban című kiadványunkat – ez a túrázók számára ad hasznos információkat három nyelven.