Evangélikus templom

A sümegi protestánsok maroknyi híveinek közös templomának ünnepé­lyes felszentelésére 1937-ben került sor. A 25 méter magas torony csúcsán a csillag, oromzatán a kereszt mutatják, hogy Istennek ez a hajléka két protestáns egyház testvéri szeretetben való összefogásának és áldozatkészségének az eredménye. A reformátusok és az evan­gélikusok összefogásából valósult meg. A népies és magyaros stíluselemeket tükröző épület tervezője, a nagyváradi születésű, akkor Miskolc város főépítésze, Szeghalmy Bálint volt. A templom kivitelezési munkálatait sümegi mesteremberek végezték. Jelenleg egy héten egyszer tartanak istentiszteletet falai között Sümeg református és evangélikus vallású híveinek. E nap kivételével a templom zárva tart.