Pályázatok 2014. októberétől

2014

Pályázat megnevezése
Pályázat címe
Támogatási összeg
Pályázat rövid leírása
Nyári gyermekétkeztetés Nyári gyermekétkeztetés 1.900.800 FT 80 gyermek került a program bevonásába
Itthon vagy Magyarország, szeretlek Illényi Katica színvonalas koncertje 520 000 FT 2014.09.27.-én került megrendezésre a Kisfaludy Sándor Művelődési Központban
NKA NÉPMŰVÉSZET KOLLÉGIUM Tiszta forrás – A Göcsejtől a Bakonyig néphagyományőrző találkozó megrendezésére 450 000 Ft Kisfaludy Sándor Művelődési Központ pályázata.  Hagyományőrző rendezvény megszervezése.
NKA: Kulturális turisztikai fesztiválok ideiglenes kollégiuma A X. Szent jakab napok – a bor, a vadászat és a művészet ünnepe 3.000.000 FT Sümeg város életének egyik legnagyobb eseménye a júliusban megrendezésre kerülő Szent Jakab Napok fesztivál – a bor, a vadászat és a művészet ünnepe, mely a Balaton-felvidéki borkultúra, a vadászati hagyományok felelevenítése mellett a művészeti ágak teljes repertoárját magába foglalja. Egy hétvégét felölelő 3 napos rendezvényről van szó.
A történelmi város műemlékeinek bemutatása, megismerése mellett középkori várjáték, lovagi torna, „Sümeg 1000 éve a történelemben” történelmi felvonulás, magyar nemzeti kultúránk értékes elemeinek, hungaricumainknak bemutatása, családi és gyermekprogramok, koncertek, népművészeti kirakodóvásár, kiállítások sora ígér tartalmas időtöltést.
A 3 nap alatt mindenki megtalálja a kedvére való kikapcsolódást.
Óvoda: IPR-14-A-0387 A Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde szakmai fejlesztése 759.000 FT Egészségnap szervezése ,Szociális hátrányos enyhítése:Olyan programok szervezését tűztük ki célul, amelyek maradandó élményt nyújtanak a gyermekek számára. Úgy gondolom, hogy ezt a célt sikerült elérni, mert szinte naponta emlegetik a programokat, amelyeken részt vettek. Együttműködések, partneri kapcsolatok:Legfőbb partnereink a szülők, őket próbáltuk bevonni a programjainkba. A gyermekek utazásához hozzájárulásukat kértük.EszközÖK beszerzése:Főként fejlesztő eszközök beszerzésére helyeztük a hangsúlyt, melyek alkalmasak a gyermekek különböző területen észlelt lemaradásaik felzárkóztatására, fejlesztésére. Gyermekbarát csoportszoba kialakítása

2015

Pályázat megnevezése
Pályázat címe
Támogatási összeg
Pályázat rövid leírása
NKA KULTURÁLIS TURISZTIKAI FESZTIVÁLOK IDEIGLENES KOLLÉGIUMA A XI. Szent Jakab Napok a bor, a vadászat és a művészet ünnepe című rendezvény megvalósítására 1000000 XI. JAKAB NAPOK KULTURÁLIS FESZTIVÁL SÜMEGEN
2015. JÚLIUS 24-26.
A Sümeg város és térsége történelmi értékeire épülő idegenforgalmi rendezvény:
– helyi épített és kulturális értékek szellemében a Marcal-forrásvidék speciális kulturális értékeit helyezi előtérbe;
– Sümeg kultúrtörténeti értékeit ápolja;
– történelmi korokat mutat be felvonulással, látványos parádés bemutatókkal;
– bemutatja a magyar vadászati kultúrát;
– megismerteti a Balaton-felvidék és borkultúrát.
NTP-MKÖ-15-0157 Népi kultúra álpolása a Kompanik oviban 1 262 000 3 tehetségműhelyben a nagycsoportos gyermekek fejlesztése /kézműves, zene ovi, játékos torna/.
A műhelyekben 30 fő nagycsoportos korú kisgyermek tehetséggondozása, illetve felzárkóztatása történt.
A projekt keretében a tehetséggondozó műhelyek a téli ünnepkör néphagyományait dolgozták fel. Kiegészítő tevékenységként a gyermekek kiránduláson ismerkedtek a népi kultúra elemeivel.
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása Nyári gyermekétkeztetés 1 679 040 72 gyermek került a programba bevonásra, mely 40 helyi családnak segített az iskolai szünetekben az egyszeri meleg étkezés biztosításában
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 9 000 000 közművelődési intézmény vagy közösségi színtér műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak
gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására
NKA KÖZMŰVELŐDÉSi ÉS NÉPMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM Tiszta forrás A Göcsejtől a Bakonyig címmel a II.Néphagyományőrző Találkozó megrendezésére 350 000 Kisfaludy Sándor Művelődési Központ pályázata.  Hagyományőrző rendezvény megszervezése.
NKA Zeneművészeti Kollégium Szentpéteri Csilla komolyzenei koncertjének megvalósítására 250 000 Kisfaludy Sándor Művelődési Központ pályázata. Szentpéteri Csilla komolyzenei koncertjének megvalósítására
NKA Népművészet Kollégiuma Az IDŐUTAZÓ TÁBOR megrendezésére 200 000 Kisfaludy Sándor Művelődési Központ pályázata. Az IDŐUTAZÓ TÁBOR megrendezésére
NKA ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA KOLLÉGIUMA A Marcal-forrásvidék néprajza, hagyományainak, értékeinek megismertetése, ápolása, megőrzése – ismeretterjesztő könyvtári programok megvalósítására 400 000 Kisfaludy Sándor Művelődési Központ pályázata., ismeretterjesztő könyvtári programok megvalósítására
NKA ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA KOLLÉGIUMA K(önyvtár)I-EGÉSZ-ülés a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ és Könyvtár programsorozata megvalósítására 400 000 Kisfaludy Sándor Művelődési Központ pályázata, melynek célja a könyvtár és az olvasásá népszerűsítése volt.
14 541 040

2016

Pályázat megnevezése
Pályázat címe
Támogatási összeg
Pályázat rövid leírása
NKA Népművészet Kollégiuma Tiszta Forrásból a Göcsejtől a Bakonyig III. Néphagyományőrző Találkozó megrendezésére 300 000 Hagyományőrző rendezvény szervezése
NKA KULTURÁLIS TURISZTIKAI FESZTIVÁLOK IDEIGLENES KOLLÉGIUMA A Sümegi Nyár – Jakab Napok és Történelmi Fesztivál 2016 című rendezvény megvalósítására 3000000  A program célja a hagyományosan megrendezésre kerülő XI. Szent Jakab napok (2015.07.24-26) a bor, vadászat és művészetek ünnepének színvonalas megvalósítása. A programsorozat a helyi épített és kulturális értékek szellemében a Balaton-felvidék speciális gasztronómiai és kulturális értékeit helyezi előtérbe.
A program megvalósítása illeszkedik a helyi és térségi turizmus-, marketingfejlesztési tervekhez, szinkronban van a megyei, régiós és országos turisztikai és kulturális prioritásokkal. A 3 napos rendezvény a Balaton–felvidéki borkultúra, a vadászati hagyományok felelevenítése mellett a művészeti ágak teljes repertoárját magába foglalja.
A projekt közvetlen célja a 11. alkalommal megrendezésre kerülő országos turisztikai vonzerővel rendelkező kulturális és gasztronómiai program megvalósítása, partnerkapcsolatok kialakítása, elmélyítésére.
A rendezvény kiemelkedő attrakciói és egyedi, sajátos elemei: A rendezvény látogatója nemcsak kulturális élményekben részesedik, hanem emellett megismerheti a város jelentős műemlékeit, melyek élettel töltődnek meg. Jelentős programelemek:
– Püspöki palota kiállításai– „Nyolcak”; Barokk ragyogás–fényjáték a palota homlokzatán.
– Plébánia templomban a világhírű Maulbertsch freskóinak bemutatása
– Vár, várkert, váristálló lovardáinak megismerése, vadászati kopófalka bemutatója.
– egyedi gasztronómiai programelemek: borászok, vadászok, kézműves termékek
– borvárosok részvételével kulturális és szakmai háló aktiválása
Magyar Művészeti Akadémia 60 éve történt Sümegen – 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére 300 000 Ft Gadácsi – Szíjjártó Kanadai- Magyar Képzőművészeti Alapítvány pályázata, mely együttműködésben valósult meg. A projekt célja a az ’56os események méltó megünneplése, modern eszközökkel, interaktív módon történő feldolgozása volt, a közösség bevonásával.
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Testvér-települési programok és együttműködések 750 000 Ft A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „TTP-KP-1-2016/1-000162” pályázaton nyert 750 000 Ft támogatás segítségével 2016. július 21-25. között 8 fős delegáció érkezett Sümegre i testvérvárosunkból,  Szovátáról.
A küldöttség tagjai az S. Illyés Lajos  Általános Iskola pedagógusai voltak, akik a sümegi kollégákkal, a Ramassetter V. Test. Ált Iskola tanáraival tapasztalat cserét folytattak a két intézmény kapcsolatának fejlesztéséről, személyes kapcsolatokat építettek ki. A delegációval találkozott Sümeg város polgármesterével , Végh Lászlóval és alpolgármesterével,  Kovács Lászlóval. A beszélgetésen elhangzott, a két iskola kapcsolata példaértékű és ennek kiterjesztésében nagy szerepe lehet a pedagógusoknak.
A delegáció balatoni kirándulás mellett részt vett a Jakab napi programokon, megtekintette a város nevezetességeit, ismerkedhetett a sümegiekkel.

2017

Pályázat megnevezése
Pályázat címe
Támogatási összeg
Pályázat rövid leírása
NKA KÖNNYŰZENE KOLLÉGIUMA Karthago koncert megrendezésére Sümegen 700.000 FT Karthago koncert megrendezése a májusi Gesztenyevirág fesztiválon
TOP 5.1.2.-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sümeg és Devecser járásokban 450.000.000 FT Sümeg Város Önkormányzata, Devecser Város Önkormányzata, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal a projekt keretében 291 fő hátrányos helyzetű ember foglalkoztatásának elősegítését valósítja meg munkaerő-piaci programokkal, 127 fő támogatott foglalkoztatása valósul meg, illetve a szolgáltatások eredményeként 25 fő a támogatás után 6 hónappal is a foglalkoztatottak csoportját bővíti.
A projekt továbbá segíti a paktum szervezet területén belül a foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket. A paktum FÖLDRAJZI lehatárolása: Sümegi valamint a Devecseri Járás területe. Jól lehatárolható módon különül el a Megyei Jogú Város által megvalósítás alatt álló együttműködés, valamint a megyében megvalósuló egyéb helyi együttműködésektől. A projekt az előkészítés és a megvalósítás során is IGAZODIK A MEGYEI PAKTUM tevékenységeihez, a projekt ütemezése, valamint a szükséges kutatások és helyzetelemzésekhez kapcsolódó módszertanokban követik az ernyőszervezet által meghatározott tevékenységeket.
NKA KÖZMŰVELŐDÉS KOLLÉGIUM Értékőrző – Időutazó művészeti tábor megrendezésére 400 000 Ft Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház pályázata A program célja a sümegi művészeti csoportok színvonalas bemutatkozásának szervezése a Sümeg környéki településen élők számára.
A programba 13 település kerül bevonásra.
A tervezett rendezvénysorozat kapcsán a magas színvonalat képviselő tánccsoportok egy órás, színes, több táncművészeti ágat is felmutató műsorral készülnek. A Kodály évhez is kapcsolódva szeretnénk olyan táncművészeti turnét szervezni, mely ismertté és elismertté teszi a sümegi tánccsoportok tevékenységét és népszerűsíti a tánctanulást, mint szabadidős és közösségi tevékenységet.
Megvalósítás 2017. nyár.
NKA KÖZMŰVELŐDÉS KOLLÉGIUM A Kisfaludy Sándor Művelődési Központ művészeti csoportjainak bemutatkozására a Sümegi járás településein 450 000 Ft Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház pályázata A program célja a sümegi művészeti csoportok színvonalas bemutatkozásának szervezése a Sümeg környéki településen élők számára.
A programba 13 település kerül bevonásra.
Kisfaludy Sándor Művelődési Közpotn, Könyvtár és Emlékház pályázata. A bentlakásos Értékgyűjtő-művészeti tábor keretében tematikája a Fehérlófia című magyar népmese dramatikus feldolgozása köré épül. Célja a népmesén keresztül megismerni a helyi értékeket, bevonni a tábor lakóit az alkotás folyamatába, segíteni a közösségi szemlélet kialakulását, fejlesztését, segíteni az önkifejezést. A résztvevők megismerkedhetnek egy olyan színházi nyelvvel,  amellyel technikai eszközök használata nélkül is hatásos és hiteles színházi előadás hozható létre.  Az alkotás folyamán építünk a meglévő tudásra, különböző művészetek területén megnyilvánuló tehetségre, különös tekintettel a zenére, énekre, táncra, vers- és prózamondásra.  A tábor végén a családtagok, együttműködő partnerek és érdeklődők számára bemutatásra kerülnek a táborban készült színházi jelenetek. Megvalósítás 2017. nyár.
NKA KÖZMŰVELŐDÉS KOLLÉGIUM Karthagó Koncert 700 000 Ft Koncert megrendezése a Geszetenyevirág Fesztiválon