Február a városházán

Sok megoldásra váró feladat jelentkezik a város vezetőinek asztalán hónapról- hónapra. Ezekről ejtünk most szót Végh László polgármester úrral.


Az elmúlt időszakban nagy előrelépés történt a sümegi közösségi főiskola ügyében. Most már csak a fiatalokon múlik, mennyire élnek ezzel a lehetőséggel. Mit jelent a város életében a főiskola, hogyan sikerült ide eljutni?

Hogy eljutottunk idáig, az szerintem annak köszönhető, hogy tartottam magam régi alapelvemhez: soha nem szabad feladni! Amikor 2 évvel ezelőtt megismerkedtem a közösségi főiskola modelljével, nagyon izgalmasnak és hasznosnak találtam a vidéki térségek fejlesztése szempontjából. Később úgy alakult, hogy a közösségi főiskolák működésének ötletgazdájával és kidolgozójával, Palkovics László államtitkár úrral személyesen is megismerkedtem, és személyében a sümegi felsőoktatás egy igen fontos támogatóját találtam meg. 2016 augusztusában az ő javaslatára vettem fel a kapcsolatot a tatabányai Edutus főiskolával, miután teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a korábbi partnerrel lehetetlenné vált az együttműködés. Szeptemberben már részletes költségszámításokat tettek le asztalunkra, érdemben lehetett tárgyalni velük. Mikor elhárultak a jogi akadályok, gőzerővel kezdtünk a munkába, ők is, mi is. Így sikerült is minden szükséges engedélyt beszerezni, és feltételt teljesíteni. Az indítandó szakról nem volt vita, a gazdálkodási-menedzsment szak a legnépszerűbb ma Magyarországon, egy használható közgazdász képzés, és az országban egyedülálló módon Sümegen kapcsolódik hozzá a vár- és kastélyturizmus specifikáció.

Magyarázni sem kell, hogy ennek a specifikációnak valóban a legideálisabb helyszín városunk, és a néhány hónap múlva elinduló, 1,5 milliárdos Püspöki Palota fejlesztés még inkább hangsúlyt ad a képzésnek. A reményeim szerint szeptemberben induló képzéstől egyrészt azt várom, hogy több fiatalunk tud itt maradni a városból, a szűkebb-tágabb térségből érettségi után, másrészt a főiskola elvégzése után biztos és magas jövedelmet biztosító munkát is tudnak találni Sümegen, illetve itt, a régióban és a Balaton környékén.

Hogyan tudja a város működtetni a főiskolát?

A Közszolgáltató Kft és az Edutus működteti a főiskolát, és tisztességes megállapodás született. Az épületet a mi cégünk biztosítja, és a rezsi költségek bizonyos részét is, a főiskola pedig azon kívül, hogy hozzájárul az épület fenntartásához, az oktatási részét, tehát a tananyagot, a tanárokat és az adminisztrációt biztosítja.

A csatornázási per is sok álmatlan éjszakát okozott Önnek minden bizonnyal, régóta húzódó eljárásnak lett most vége. Röviden foglaljuk össze a per okát!

A per 2013-ban indult, maga az „ügy” pedig a 90-es évek végéig nyúlik vissza. Abban az időben kötött néhány település – Zalaerdőd, Hetyefő, Dabronc, Gógánfa és Zalagyömörő –  szerződést nyertes pályázat esetén egy esetlegesen megvalósuló szennyvízberuházás kiviteli terveinek elkészítésére a Venturi kft-vel, amely vállalkozás Gál Zoltán nevéhez kötődik. A szerződéses viszonyba később belépett Ukk és Sümeg önkormányzata is. A jogvita tárgya tényleg csak két mondatban: a felperes, azaz Gál úr szerint az ő tervei alapján készült el a kiviteli terv, az önkormányzatok ezt vitatták. Másrészt Sümeg mindig is vitatta a felperesi követelés felosztását is, amely lakosságszám arányosan készült, pedig egyébként a beruházás szinte nem is érintette Sümeg városát, ebből a projektből csak néhány csatornabekötés történt itt nálunk!

Mit jelentett volna a városnak, ha elveszítik a pert?

Hatalmas problémát. Ha ki kellett volna fizetnünk a kérdéses, körülbelül 52 milliós összeget, teljesen biztos, hogy nem jutott volna szinte semmi pénz azokra a feladatokra, amelyek nem kötelezőek, de hozzátartoznak a megszokott városi léthez: a kultúrára, a járdák, utak javítására, karbantartására. A megnyirbált költségvetés mellett is egészen biztos, hogy nagy értékű városi ingatlanokat kellett volna eladnunk, mivel az önkormányzatok hitelfelvétele erősen korlátozott, és mindenképpen éven belül vissza kell fizetni. Összefoglalva: talán ha csődbe nem is, de egy csődközeli állapotba került volna a város.

Az elsőfokú tárgyalás után nem sok reménnyel lehetett fellebbezni. Miben bízott mégis, Polgármester Úr?

Ahogy Churchill mondta: vereségben dac, háborúban elszántság. Az előbb elmondottakból kitűnik, ez tényleg egy élet-halál küzdelem volt a városnak. Minden esélyt ki kellett használnunk, hogy az elsőfokú ítélet ne lépjen hatályba.

Ezért, no és persze főleg azért mert igazságtalannak és felháborítónak tartottuk a lakosságszám arányos felosztást, igazából nem is volt kérdés a testület számára, hogy fellebbezünk.

Most azonban megnyugtató döntéssel zárult a per, nem lebeg az 50 milliós pallos a képviselők feje felett.

Így van, és én nem is akarok a továbbiakban foglalkozni ezzel az üggyel, ha nem muszáj. Mindenesetre egy nagyon fura és szomorú tényre szeretném felhívni a figyelmet. Országgyűlési képviselőnk, Rig Lajos úr, hasonlóan néhány másik „ügyhöz”, nagyon meglepő, és véleményem szerint országgyűlési képviselőhöz méltatlan magatartást tanúsított a per folyamán. Képviselő úr még 2015 szeptemberében azzal keresett meg, hogy törekedjem egy peren kívüli megállapodásra Gál úrral. Természetesen nem voltam hajlandó erre, azt hiszem most már látható, hogy igazam volt, így nem károsítottam meg több tízmillió forinttal a várost. A következő megnyilvánulása képviselő úrnak 2016 márciusában egy parlamenti interpelláció volt ebben az ügyben. Maga a tény, hogy egy zajló polgári peres ügyben az egyik fél mellett beavatkozik egy országgyűlési képviselő, véleményem szerint megengedhetetlen! Az pedig, hogy jelen esetben az általa elméletileg képviselt települések érdekei ellen lépett fel, hiszen a perben érintett hét önkormányzat teljes anyagi ellehetetlenülését jelentette volna a felperes elsőfokú pernyertessége, nos, ez megítélésem szerint egyenesen felháborító! Nagyon kíváncsi vagyok, vajon ezt hogy próbálja majd megmagyarázni képviselő úr Sümeg és az érintett másik hat település lakosságának. Én ismét, már sokadszor arra szeretném kérni képviselő urat, ha használni nem tud, legalább ártani ne próbáljon Sümeg városának, és a sümegi járás településeinek!