A település Helyi Építési Szabályzata és Település Szerkezeti Terve

HIRDETMÉNY

 

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (4) bekezdésében, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 34/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve tájékoztatom Sümeg város lakosságát, hogy Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. szeptember 26-i nyilvános ülésén megtárgyalta és elfogadta a város településrendezési eszközeinek (részleges) módosítását.

 Végh László
 polgármester

Letölthető dokumentum:

  • Rövid, közérthető összefoglaló a város településrendezési eszközeinek módosításáról.
  • Sümeg Város Településszerkezeti terve
  • A település Helyi Építési Szabályzata

 


 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

 

HÉSZ egységes szerkezetű

 

HÉSZ módostó rendelet mellékletei

 

EGYSÉGES RENDELET
14-2018.(IX.27.) ör mód. és egys.szerk.

 

Sümeg Város Településszerkezeti terve