GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI ÜLÉS – 2020. NOVEMBER 4.

Szám: sum/8192-1/2020.

MEGHÍVÓ 

Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Gazdasági Bizottsága

  1. november 4. (szerda) 14 óra 00 perckor

ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom

 

Helye: Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal nagy tanácskozóterme

                                                                                  Napirend

Nyilvános ülés

                                                            Tárgy                                                                                                            Előadó

1. Sümeg, Kálvária tér 8. I/8. szám alatti szociális önkormányzati lakás                                   Remete József elnök
hasznosítása

2. Sümeg, Udvarbíró tér 6. fsz. 2. szám alatti szociális önkormányzati lakás                            Remete József elnök

hasznosítása

3. Kovács Gergő sümegi lakos ingatlan felajánlása út céljára                                                       Remete József elnök

4. Sümeg belterület 1431/B/5 hrsz. -ú és Sümeg belterület                                                           Remete József elnök
1431/C/1 hrsz.–ú ingatlanokra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlása

5. Két Tarbuza Kft. ingatlan megvásárlására vonatkozó ajánlata                                               Remete József elnök

6. Metrical Kft. ingatlan megvásárlására vonatkozó ajánlata                                                       Remete József elnök

7. Aszódi András ingatlan megvásárlására vonatkozó ajánlata                                                   Remete József elnök

8. Szokoli Anett ingatlan megvásárlására vonatkozó ajánlata                                                    Remete József elnök

9. Beregszászi Zsolt és felesége Sümeg, Vadrózsa u. 7. 1/2. szám alatti                                    Remete József elnök
lakosok önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítására
irányuló kérelme

10. „Porlepte” dűlőn lévő termőföld ingatlanok haszonbérbe adása                                        Remete József elnök

11. Sümegi Ipari Park Inkubátorház irodahelyiségek bérleti díjának                                      Remete József elnök
meghatározása

12. Villamos energia beszerzése 2022-2023 időszakra, és                                                        Remete József elnök
földgázenergia beszerzése 2021-2023 időszakra

13. Flexiton Kft. árajánlata e-közmű nyilvántartási kötelezettség teljesítésére                   Remete József elnök

14. Bölcsődéhez kapcsolódó parkolóhely kivitelezése, kerítés                                                Remete József elnök
építési-bontási munkáinak elvégzése, kocsibejáró kialakítás
feladatok ellátása

15. Bölcsőde parkolóhely kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri                                Remete József elnök
feladat ellátása

16. Kompanik Zsófia utca csapadék vízelvezető rendszer részleges                                      Remete József elnök
cseréje és felújítása

17. Pályázati kiírás, települési önkormányzatok számára illegális                                         Remete József elnök
hulladéklerakók felszámolására

18. Sümegi Ipari Park – Inkubátorház és csarnok működéséhez szükséges                         Remete József elnök
tevékenységek

19. Medikopter Alapítvány támogatási kérelme                                                                         Remete József elnök

20. Tájékoztató aktuális pénzügyi helyzetről                                                                              Remete József elnök

Az ülésen való megjelenésére feltétlen számítok!

Sümeg, 2020. október 30. REMETE JÓZSEF S.K. GB elnök