MEGHÍVÓ – KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉS NOVEMBER 5.

Szám: sum/8173-1/2020.

Meghívó

Értesítem, hogy az Mötv.  45. § -a alapján a képviselő-testület ülését

 1. November 5. (csütörtök) 800 órára összehívom 

Az ülés helye:                   Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagy tanácsterme

8330 Sümeg, Béke tér 7.

 

Napirend

 

                        Tárgy                                                                                                                                                        Előadó

 

 1. Egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata             Végh László   polgármester                                                                                           
 2. Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása                                           Végh László  polgármester 
 •  Határozat                                                                            

          3. Sümeg, Kálvária tér 8. I/8. szám alatti szociális önkormányzati lakás  hasznosítása                Végh László polgármester           

 •  Határozat                                                                   

       

 1. Sümeg, Udvarbíró tér 6. fsz. 2. szám alatti szociális önkormányzati lakás hasznosítása          Végh László  polgármester

 

 1. Kovács Gergő sümegi lakos ingatlan felajánlása út céljára                                                              Végh László polgármester

 

 1. Sümeg belterület 1431/B/5 hrsz. -ú és Sümeg belterület                                                                  Végh László polgármester

          1431/C/1 hrsz.–ú ingatlanokra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlása                              

 

 1. Két Tarbuza Kft. ingatlan megvásárlására vonatkozó ajánlata                                                       Végh László    polgármester

 

 1. Metrical Kft. ingatlan megvásárlására vonatkozó ajánlata                                                              Végh László  polgármester

 

 1. Aszódi András ingatlan megvásárlására vonatkozó ajánlata                                                           Végh László  polgármester

 

 1. Szokoli Anett ingatlan megvásárlására vonatkozó ajánlata                                                             Végh László   polgármester

 

 1. Beregszászi Zsolt és felesége Sümeg, Vadrózsa u. 7. 1/2. szám alatti                                           Végh László  polgármester

            lakosok  önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítására              

            irányuló kérelme

 

 1. Porlepte” dűlőn lévő termőföld ingatlanok haszonbérbe adása                                                 Végh László  polgármester

 

 1. Sümegi Ipari Park Inkubátorház irodahelyiségek bérleti díjának                                              Végh László  polgármester

            meghatározása                   

                                                    

 1. Villamos energia beszerzése 2022-2023 időszakra, és                                                                 Végh László polgármester

            földgázenergia beszerzése 2021-2023 időszakra           

 

 1. Flexiton Kft. árajánlata e-közmű nyilvántartási kötelezettség teljesítésére                              Végh László polgármester 

 

 1. Bölcsődéhez kapcsolódó parkolóhely kivitelezése, kerítés   

            építési-bontási munkáinak elvégzése, kocsibejáró kialakítás                                                     Végh László polgármester 

            feladatok ellátása

 

 1. Bölcsőde parkolóhely kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri                                          Végh László polgármester

            feladat ellátása        

                                                                                                             

 1. Kompanik Zsófia utca csapadék vízelvezető rendszer részleges                                                 Végh László polgármester

            cseréje és felújítása   

 

 1. Pályázati kiírás, települési önkormányzatok számára illegális                                                    Végh László polgármester

            hulladéklerakók felszámolására 

 

 1. Sümegi Ipari Park – Inkubátorház és csarnok működéséhez szükséges                                    Végh László polgármester

            tevékenységek 

 

 1. Medikopter Alapítvány támogatási kérelme                                                                                  Végh László polgármester     

 

 1. Tájékoztató aktuális pénzügyi helyzetről                                                                                         Végh László polgármester 

 

 1. Tájékoztató két ülés közti eseményekről                                                                                            Végh László polgármester 

 

    24. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről                                                        Végh László  polgármester

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról                                                        Végh László  polgármester                                                                                                                                                             

Sümeg, 2020. október 30.

           Végh László

           polgármester